Dienstverlening

Voor iedere organisatie geldt: zoals je binnen bent, zo ben je buiten. Zoals je als buiten ervaren wilt worden, zo moet je binnen zijn. DiF’Ra Advies Groep kan putten uit een langdurige ervaring om die relatie in balans te brengen. Wij noemen dat “Human Business Alignment”. In onze aanpak brengen we dat in praktijk. Wij zorgen er daarom voor dat we in onze opdrachten alle direct betrokkenen in de organisatie persoonlijk kennen. Zowel de werkvloer als het management, met hun specifieke belangen en behoeften.

Vanuit dit uitgangspunt voeren we onze Interimopdrachten (HR, algemeen management, stroomlijnen HR afdelingen) en Projectmanagement en Advies (nieuwe werkprocessen, implementatie informatiesystemen, begeleiding HR aspecten bij verkoop bedrijven) uit.

 

 


Copyright ® 2010 DiF'Ra Advies Groep