Interim-

en Projectmanagement,

Organisatieadvies

Voor iedere

organisatie geldt: zoals je

binnen bent, zo ben je buiten.

Zoals je als buiten ervaren

wilt worden, zo moet je binnen

zijn. DiF’Ra Advies Groep kan

putten uit een langdurige

ervaring om die relatie in

balans te brengen. Wij noemen

dat “Human Business

Alignment”. In onze aanpak

brengen we dat in praktijk.

Wij zorgen er daarom voor dat

we in onze opdrachten

alle direct betrokkenen in de

organisatie persoonlijk

kennen. Zowel de werkvloer als

het management, met hun

specifieke belangen en

behoeften.

Vanuit

dit uitgangspunt voeren we

onze Interimopdrachten

(HR, algemeen management,

stroomlijnen HR afdelingen)

en Projectmanagement

en Advies (nieuwe

werkprocessen, implementatie

informatiesystemen,

begeleiding HR aspecten bij

verkoop bedrijven) uit.

Copyright ® 2010 DiF'Ra

Advies Groep 

SiteLock