Visie

Organisaties zijn plaatsen en gelegenheden waar mensen samen werken. Die samenwerking is gericht op het bereiken van een doel: het leveren van toegevoegde waarde. Toegevoegde waarde voor de klant, voor de aandeelhouders, voor de medewerkers, de toeleveranciers en de samenleving als geheel.

Alle betrokken partijen zijn van belang – voor zichzelf en voor de ander. Alleen door elkaar én jezelf toegevoegde  waarde te gunnen ontstaat rendement en langdurige continuďteit.

Missie

De missie van DiF’Ra Advies Groep is organisaties te helpen bij het opzetten en realiseren van een gebalanceerde strategie die leidt tot winst voor iedereen. Waarbij we winst niet alleen zien in geld, maar ook in werkplezier, zingeving, levensgeluk en een gezonde planeet. Om dat te bereiken zoeken we naar verleiding om mensen keuzes te laten maken – als alternatief voor het gebruik van macht, dwang en bureaucratie. Want mensen werken beter, creatiever en intensiever als ze hun eigen keus mogen volgen.


Copyright ® 2010 DiF'Ra Advies Groep